HL-Bijlage 3

Bijlage 3: Uitleg loyaliteitsprogramma

Om vaste klanten extra te kunnen belonen, is door Herbalife een loyaliteitsprogramma in het leven geroepen. De spelregels zijn hieronder vermeld.

Algemeen

 • Het loyaliteitsprogramma is in principe alleen bedoeld voor ‘gewone’ klanten, zonder korting (dus niet voor Herbalife Members). Members daarentegen kunnen toch loyaliteitspunten krijgen voor het aanbrengen van een referentie.
 • Op aankoop ontvangt de klant loyaliteitspunten; per product is dat verschillend. Dit valt na te kijken bij Producten > Producten bekijken (kolom Sparen).
 • In het productenoverzicht (Producten > Producten bekijken, kolom Verzilveren) staat hoeveel punten er ingeleverd moeten worden voor een specifiek product,
 • Over het algemeen geldt dat het aantal te sparen punten 1/10e is van het aantal wat nodig is om te verzilveren. Dus na aankoop van 10 F1 shakes, is het tegoed voldoende voor 1 gratis shake.
 • Bij verzilvering van gespaarde loyaliteitspunten worden er geen nieuwe loyaliteitspunten en volumepunten opgebouwd.

Gebruik in het HAP

 • Het tegoed aan gespaarde loyaliteistputen kan in het HAP beperkt worden tot een bepaalde periode. Standaard is dat 1 jaar. Via Opties > Diverse is dat aan te passen. Het HAP laat gespaarde punten automatisch verlopen indien ze ouder dan deze periode zijn.
 • Voor elke afzonderlijke klant dient te worden aangegeven of die meedoet met het spaarsysteem of niet.
 • Voor klanten die meedoen, wordt bij elke verkoop het aantal gespaarde puntenautomatisch bijgehouden
 • Voor het opbouwen van loyaliteitspunten via een verkooporder geldt dat het tegoed wordt bijgewerkt op het moment dat de artikelen als geleverd worden aangevinkt.
 • Er kunnen extra loyaliteitspunten toegekend worden aan een klant, bijvoorbeeld omdat die een referentie heeft aangebracht (zie hier). Dat kan ook voor niet-deelnemende klanten en members.
 • Gespaarde punten kunnen op twee manieren voor producten ingeruild worden (verzilverd): direct (zie hier) of via een verkooporder (zie hier). In beide gevallen geldt dat dat alleen kan als het tegoed voldoende is.
 • Verzilvering van loyaliteitspunten via een verkooporder kan alleen indien er minimaal twee artikelen in de order staan. Niet álle artikelen van een verkooporder mogen gebruikt worden voor verzilvering van loyaliteitspunten.
 • De kosten van de verzilverde artikelen worden in het Financieel Overzicht (zie hier) opgenomen in het gedeelte Inkopen > Marketing.