HL-Bijlage 2

Bijlage 2: Verkoopkortingen

Het HAP volgt volledig de officiële kortingregels. Ná invoer van de producten van een inkoop- of verkooporder, wordt de korting bepaald. Dit vindt plaats aan de hand van de volgende regels.

De invoerdatum (en dus niet lever- of betaaldatum) is bepalend voor de berekening.

Regel 1
Na aanschaf IBP wordt de klant gepromoveerd tot Herbalife Member. Het nieuwe kortingsrecht (25%) geldt vanaf deze order.

Regel 2
Wanneer in een maand bij elkaar 500 VP wordt besteld, wordt de Herbalife Member gepromoveerd tot Senior consultant. Het nieuwe kortingsrecht (35%) geldt vanaf de volgende order.

Regel 3
Bij bestelling van 500 VP of meer, wordt de Herbalife Member gepromoveerd tot Senior consultant. Het nieuwe kortingsrecht (35%) geldt vanaf deze order.

Regel 4
Wanneer in een maand bij elkaar 2000 VP wordt besteld, wordt de Herbalife Member gepromoveerd tot Senior consultant. Tot het eind van de maand is het kortingsrecht 42%; dit geldt vanaf de order waarmee de 2000 VP grens wordt gepasseerd. In de daaropvolgende maand is het kortingsrecht 35%.

Regel 5
Indien een Herbalife Member of Senior Consultant 1000 VP (in 1 order) bestelt, krijgt hij op deze order 42% korting. Op vervolgorders in dezelfde maand krijgt hij ook 42% korting. Dit is een zgn. Succes Builder order.

Regel 6
Indien er binnen drie achtereenvolgende maanden bij elkaar 2500 VP besteld wordt, promoveert de Herbalife Member of Senior Consultant tot Qualified Producer. Het nieuwe kortingsrecht (42%) geldt vanaf de order waarmee de 2500 VP grens wordt gepasseerd.

Deze regel geldt alleen voor bestellingen direct bij Herbalife. Daardoor is deze regel voor verkooporders niet van toepassing in het HAP (wel voor inkooporders).

Regel 7
Wanneer in 1 maand bij elkaar 4000 VP wordt besteld, wordt de Herbalife Member de volgende maand gepromoveerd tot Supervisor. Het nieuwe kortingsrecht (50%) geldt vanaf de volgende order.

Regel 8
Wanneer in twee achtereenvolgende maanden elke maand bij elkaar 2500 VP wordt besteld, wordt de Herbalife Member de volgende maand gepromoveerd tot Supervisor. Het nieuwe kortingsrecht (50%) geldt vanaf de volgende maand.

Regel 9
Wanneer binnen 12 maanden (met een minimum van 3 maanden) bij elkaar 5000 VP wordt besteld, wordt de Herbalife Member gepromoveerd tot Supervisor. Het nieuwe kortingsrecht (50%) geldt vanaf de volgende maand (minimaal de vierde maand).

Deze regel geldt alleen voor bestellingen direct bij Herbalife. Daardoor is deze regel voor verkooporders niet van toepassing in het HAP (wel voor inkooporders).

Opmerkingen

  • Voor alle regels geldt dat alleen die VP’s meetellen van bestellingen ná aanschaf van het IBP.
  • Bij één order kunnen meerdere regels van toepassing zijn. De laatste regel is bepalend voor de verkoopkorting.

Kortingen

  • Een Herbalife Member krijgt minimaal 25% korting.
  • Een Senior Consultant krijgt minimaal 35% korting.
  • Een Qualified Producer krijgt minimaal 42% korting
  • Een (bestaande) Supervisor krijgt altijd 50% korting.