Bijlage 1

In dit document is het effect te zien van diverse handelingen op financiële en voorraadsituatie.