HL-20 Updates

Updates

Wanneer er een nieuwe versie van het programma of de productenlijst is, komt daar een melding van bij het opstarten, en wordt er gevraagd of je die update wilt uitvoeren. Dit is niet het geval als je bij de opties hebt aangegeven dat er niet gecontroleerd moet worden op updates.

De uitvoering van de updates zelf gaat automatisch, je hoeft alleen de aanwijzingen op het scherm te volgen. Over het algemeen zal het zo zijn dat het uitvoeren van de update snel en eenvoudig verloopt.

Voorwaarde is dat er een actieve internetverbinding is, en dat de gebruiker geregistreerd is voor updates en support.