HL-19 Back-ups

Back-ups

Het HAP beschikt over eigen mogelijkheden om back-ups te maken, terug te zetten, en te wissen. Op deze wijze zijn oude gegevens nog beschikbaar. Direct na installatie wordt er een back-up gemaakt van de (nog lege) bestanden.

Voor elke gemaakte back-up geldt dat het volledige systeem op het moment van maken van de back-up wordt opgeslagen. Terugzetten van een back-up betekent dus dat het systeem de situatie terugzet zoals die was op het moment dat de betreffende back-up is gemaakt.

!   In verband met privacy-regels wordt afgeraden back-ups te maken naar een cloudlocatie. Hiervan kan namelijk niet of lastig gegarandeerd worden dat de gegevens hier veilig staan.

!   Sowieso wordt aanbevolen om zeer regelmatig een externe back-up te maken en die goed te bewaren. Het HAP-databestand staat niet on-line en wordt niet (al dan niet automatisch) bij KB-Support geplaatst of gekopieerd.

Het verdient aanbeveling om oudere back-ups (ouder dan bv drie weken) zelf handmatig te wissen. Er is ook een automatische functie hiervoor, zie hier.