HL-19.1 Back-up maken

Back-ups: Back-up maken

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Back-ups en Back-up maken. Het HAP maakt dan een back-up waarvan de naam een samenstelling van datum en tijd is.