HL-18.09 Bij opstarten

Opties: Bij opstarten...

Openstaande facturen tonen: Bij het opstarten kan een scherm getoond worden van alle openstaande verkoopfacturen. Je dient hier de periode in te vullen na hoeveel dagen dat een factuur openstaat, getoond wordt.
Jarige klanten tonen: Geef hier aan of, en zo ja hoe lang van te voren, de verjaardag van klanten en hun familieleden wordt getoond bij het opstarten van het HAP.
10-klanten formulier: Kies hier Ja indien aan het begin van elke maand het scherm voor de opgave van het Herbalife 10-klanten getoond moet worden (zie ook hier).
Check op nieuwe productenlijst en HAP-versie: : Kies hier Ja als bij het opstarten van het HAP gecontroleerd moet worden of er een nieuwe productenlijst is, of een nieuwe versie van hat HAP. Voorwaarde is dat er een werkende internetverbinding is. Indien er een nieuwe productenlijst bestaat, zal deze (na een bevestiging) automatisch ingelezen worden. In geval van een nieuwe HAP-versie dienen de aanwijzingen op het scherm gevolgd te worden.

Door op Check op nieuwe productenlijst, wordt er gecontroleerd of er een nieuwere productenlijst beschikbaar is. Als dat zo is, wordt die direct ingelezen.

Door op Check op nieuwe HAP-versie te klikken, wordt er gecontroleerd of er een nieuwe HAP-versie is. Dit betreft het programma zelf. Indien dat zo is, zal er een melding komen. Volg vervolgens de aanwijzingen op het scherm op.

Voorwaarde is dat er een actieve internetverbinding is, en dat de gebruiker geregistreerd is voor updates en support.