HL-18.06 Uren

Opties: Uren

Geef hier of je gebruik wilt maken van de urenregistratie. Indien hier voor gekozen wordt, dien je de namen van de twee voornaamste gebruikers van het HAP in te vullen. Wanneer een verkooporder of een inkooporder afgesloten wordt, zal het HAP automatisch vragen om de uren die met die order gemoeid is te boeken. Ook zal de knop Urenregistratie in het hoofdscherm ingeschakeld zijn. Zie ook hier.

Je kan zelf ingeven welke urentypes gebruikt worden. Klik op Nieuw urentype toevoegen, geef een type op en klik op OK.

Klik op Wissen om een type te wissen. Dit kan alleen wanneer er geen boekingen met deze post zijn gedaan. Je kan ook een urentype inactief maken door het vinkje rechts ervan uit te zetten.