HL-18.04 Financiën

Opties: Financiën

Bankrekeningen: Hier kan worden ingegeven hoeveel bankrekeningen in gebruik zijn (max. 5). Van elke bankrekening kan ook de naam, zoals die in het HAP gebruikt wordt, worden opgegeven.
Kilometerprijs: Geef hier het (fiscaal toegestane) bedrag in voor de kilometervergoeding. Dit bedrag wordt gebruikt bij de opgave van kilometers (zie hier). Momenteel (juli 2020) is dit €0.19/km.
Deelname Kleine OndernmersRegeling (KOR): Kies hier Ja als je deelneemt aan de KOR. Er wordt dan niet meer gewerkt met BTW (niet bij verkopen en niet bij inkopen). Deze optie is alleen op Ja te zetten als er geen openstaande Verkooporders, Inkooporders of Extra Facturen aawezig zijn.
BTW-percentages: De geldende BTW-percentages worden automatisch ingevuld door KB-Support. Als je echter hier toch wijzigingen/aanvullingen in wilt aanbrengen, dan is dat mogelijk.
Indien een ander/nieuw BTW-percentage gebruikt moet worden, klik dan op Nieuwe regel. Vul achtereenvolgens de datum in waarop het nieuwe percentage ingaat, het lage BTW-tarief en het hoge BTW-tarief.
Klik op Wissen om een regel te wissen.
Deze optie is alleen te zien als je niet deelneemt aan de KOR.