HL-18.04.1 Grootboekrekeningen

Opties: Financiën, grootboekrekeningen

Het HAP is standaard voorzien van diverse grootboekrekeningen (journaalposten). Deze zijn verdeeld over twee types (‘Balans’ en ‘Verlies en Winst’), en weer verder verdeeld onder rubrieken.

Voor posten die onder de rubriek ‘Kostenrekeningen’, ‘Opbrengstrekeningen’ of ‘Incidentele kosten’ vallen, geldt dat deze aangepast of gewist kunnen worden. Ook kan er een nieuwe grootboekrekening toegevoegd worden.

Voor het toevoegen van een rekeningnummer kies je eerst onder welke Rubriek deze moet vallen, en klik je op Nieuwe grootboekrekening toevoegen. Vul vervolgens de omschrijving, het rekeningnummer en het default BTW-percentage in. Voor het rekeningnummer geldt dat het HAP al een beschikbaar nummer voorstelt. Voor de omschrijving en het nummer geldt (uiteraard) dat deze nog niet mogen voorkomen in het HAP.

Aanpassen van een grootboekrekening kan door op Bewerken te klikken. Hierbij kunnen de naam en het rekeningnummer aangepast worden (onder bepaalde voorwaarden).

Wissen van een grootboekrekening kan door op Wissen te klikken (mits aan een paar voorwaarden wordt voldaan).