HL-18.10 Businesses

Opties: Businesses

Naast het administreren van je Herbalife-business, is het ook mogelijk om een andere business te administreren en bv aparte facturen daarvoor op te maken. Te denken valt aan een massagepraktijk of een visagie-onderneming.

Als hiervoor gekozen wordt, verschijnt er in diverse schermen (bv klantgegegevens, verkooporders) een keuzemogelijkheid om aan te geven om welke business het gaat. Financieel gezien worden beide businesses samengevoegd (bijvoorbeeld in het Financieel Overzicht en het BTW-overzicht).

Als je hier gebruik van wilt maken, klik je Extra business aan. Vervolgens kan je een aantal zaken ingeven:

  • De naam van die extra business
  • Welke business de standaard-business is
  • Diverse info die op de factuur voor die business gebruikt moet worden
  • De layout van de factuur voor de extra business
  • De journaalpost waaronder de verkoopopbrengst moet worden geboekt

Bij klanten kan je vervolgens aangeven bij welke business deze klant hoort (zie hier en hier).
Ook kan je producten toevoegen specifiek voor deze 2e business (zie hier).