HL-17 Export van data

Export van data

Diverse gegevens die in het HAP zitten, kunnen geëxporteerd worden naar een Excelbestand. Een aantal van deze exportfuncties is vermeld bij de afzonderlijke schermen (zoals bijvoorbeeld klantgegevens).

Door vanuit het hoofdmenu Export van data te kiezen, zie je een overzicht van alle te exporteren gegevens.

Na het klikken op één van de knoppen, zullen alle beschikbare records (zonder enige selectie) naar een Excelbestand weggeschreven worden, ongeacht status of datum. De plaats en naam van het bestand kan je zelf aangeven of veranderen.

Deze gegevens kunnen naar eigen inzicht in Excel bewerkt worden; ze hebben geen enkele invloed op de gegevens in het HAP zelf.

!   Wanneer er geen Excel geïnstalleerd is, zal er een csv-bestand gemaakt worden.