HL-16.3 Totalen bekijken

Urenregistratie: Totalen bekijken

Kies vanuit het hoofdmenu Urenregistratie en Totalen bekijken. Je ziet een overzicht van één dag (standaard vandaag, is naar eigen bevinden aan te passen), en over een periode. Indien bij de opties is aangegeven dat overzichtschermen alleen over het lopende jaar getoond moeten worden, is de begindatum 1 januari van dit jaar. Zo niet, dan wordt de gehele gebruiksperiode getoond. In beide gevallen is de getoonde periode naar eigen inzicht aan te passen.