HL-16.2 Boekingen bekijken

Urenregistratie: Boekingen bekijken

Kies vanuit het hoofdmenu Urenregistratie en Boekingen bekijken. Je ziet een overzicht van alle boekingen in een periode. Indien bij de opties is aangegeven dat overzichtschermen alleen over het lopende jaar getoond moeten worden, is de begindatum 1 januari van dit jaar. Zo niet, dan wordt de gehele gebruiksperiode getoond. In beide gevallen is de getoonde periode naar eigen inzicht aan te passen.

Klik op Wissen om de boeking te wissen.

Klik op Excel om het overzicht naar een Excelbestand uit te voeren. Hierbij wordt rekening gehouden met de gekozen periode en type.