HL-15.2 Credit-nota maken

Extra facturen: Credit-nota maken

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Extra Facturen en Credit-nota maken. Alleen van afgehandelde verkooporders kan een credit-nota aangemaakt worden.

HL-15-2-scherm1

Kies in de drop-downlijst ”Dropdown” van welke verkooporder de betaling teruggedraaid moet worden. De lijst met oorspronkelijk geleverde artikelen verschijnt nu.

Zonodig kan je het aantal terug te nemen artikelen aanpassen, en daarmee het credit-bedrag aanpassen. Indien een vaste korting is verleend, wordt deze gecompenseerd. In rekening gebrachte verzendkosten worden niet teruggegeven.

Bevestig de invoer door op ”Checkmark” te klikken. Het HAP gaat direct verder met het scherm ‘Extra facturen’ bewerken voor deze aangemaakte factuur (zie hier).