HL-15.1 Extra factuur maken

Extra facturen: Extra factuur maken

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Extra Facturen en Extra factuur maken. Op deze wijze kan je, buiten de normale verkoopfacturen om, een extra factuur maken.

Voorbeelden zijn een factuur voor een verkoop in het buitenland, of het doorberekenen van kosten die gezamenlijk met andere Herbalife Members zijn gemaakt.

HL-15-1-scherm1

1       Kies de klant waaraan een extra factuur gestuurd moet worden
2       Indien gewenst, kan hier eerst een nieuwe klant ingevoerd worden
3       Kies om welk type levering of dienst het gaat
4       Geef de tekst van de eerste factuurregel in
5       Geef het bedrag in
6       Geef de munteenheid in
7       Kies het juiste BTW-percentage
8       Klik op Regel invoeren

Herhaal nu zonodig stappen 4, 5, 7 en 8 voor meerdere regels. De munteenheid kan slechts eenmaal ingegeven worden.

Bevestig de invoer door op ”Checkmark” te klikken. Het HAP gaat direct verder met het scherm ‘Extra facturen’ bewerken voor deze aangemaakte factuur (zie ook hier).