HL-15.0 Extra facturen

Extra facturen

In het HAP kan je 'extra facturen' maken:

Extra facturen, buiten reguliere verkooporders om. Te denken valt aan het doorbelasten van gezamelijke kosten met een andere Herbalife-member

Credit-nota's: Indien een klant artikelen terugbrengt, en het betaalde bedrag teruggestort wilt hebben. Deze mogelijkheid is er dan voor afgehandelde verkooporders.