HL-13.6 Check op nieuwe productenlijst

Producten: Check op nieuwe productenlijst

Om na te gaan of er een nieuwe productenlijst voor het HAP aanwezig is, kies je vanuit het hoofdmenu op Producten en Check op nieuwe productenlijst. Als dat zo is, dan zal (na een bevestiging) de recentste lijst worden gedownload en ingelezen.

Voorwaarde is dat er een actieve internetverbinding is, en dat de gebruiker geregistreerd is voor updates en support.

Deze optie heeft alleen zin als bij de opties aangegeven is dat bij het opstarten van het HAP er níet gecontroleerd moeten worden op een nieuwe productenlijst (zie hier).

Zie ook hier voor meer informatie over updates van de productenlijst.