HL-13.2 Producten toevoegen

Producten: Producten toevoegen

Om een nieuw product toe te voegen, kies je vanuit het hoofdmenu op Producten en Producten toevoegen. Het volgende scherm verschijnt:

HL-13-2-scherm1

Vul achtereenvolgens álle velden in, ook als er 0 komt te staan:

  • Productnummer
  • Productnaam
  • De productcategorie (zie ook hier voor het zelf toevoegen van eigen productcategorieën)
  • Indien dat bij de opties is ingesteld (zie hier), kan hier de business gekozen worden die van toepassing is
  • De gewenste minimumvoorraad - deze wordt gebruikt bij het maken van inkooporders
  • Of het een voorraadartikel betreft of niet. Met name producten die eigenlijk diensten zijn, zijn een voorbeeld van een niet-voorraadartikel.
  • Het van toepassing zijnde BTW-percentage (hoog, laag of 0)
  • De verkoopprijs
  • De verschillende verkoopprijzen, afhankelijk van de korting die van toepassing is.
  • Aantal volumepunten

!   Indien op een product géén inkoopkorting wordt gegeven, moet de inkoopprijs toch overal vermeld worden. Deze is dan overal hetzelfde.

!   Indien het product is voor de 2e business, zal een aantal velden die typisch voor Herbalife-producten zijn, niet zichtbaar zijn.

Pas wanneer alle velden zijn ingevuld wordt de knop ”Checkmark” actief. Klik hierop om de invoer te bevestigen.