HL-11 Financien

Financiën

11.1 Financiële boeking

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Financiën en Financiële boeking. In dit scherm kunnen alle bedragen die NIET gerelateerd zijn aan een inkoop- of verkooporder geboekt worden. Betalingen in het kader van inkoop- of verkooporders worden automatisch verwerkt bij het aangeven dat er betaald is!

HL-11-1-scherm1

Vul achtereenvolgens het volgende in:

 • pas indien gewenst de boekingsdatum aan door op ”Calendar” te klikken.
 • het type boeking
 • het bedrag
 • het van toepassing zijn de BTW-percentage in (het HAP komt afhankelijk van het type al met een passend voorstel; hier kan je van afwijken)
 • geef aan of het een uitgave of een ontvangst is
 • geef aan of er via bank of via cash betaald is. Indien bij de opties is aangegeven dat er meerdere bankrekeningen in gebruik zijn, kan de van toepassing zijnde rekening geselecteerd worden.
 • geef aan of het een Nederlandse of buitenlandse betaling betreft.
  Voor buitenlandse betalingen geldt dat het bedrag zonder BTW opgegeven moet worden. Daarnaast moet je wel aangeven of het lage of hoge BTW-tarief van toepassing is. Ook moet worden aangegeven of de betaling binnen of buiten de EU plaatsvindt.
 • Indien als type “Computers”, “Inventaris”, “Auto (aanschaf, zakelijk)” of “Telefoons” is gekozen, kan je aangeven of dit als een investering moet worden gezien. Indien je aangeeft dat het om een investering gaat, komt er een nieuw schermpje, waarin je moet aangeven wat de afschrijvingstermijn en de eventueele restwaarde is.
  De kosten van een investering worden over de aangegeven looptijd automatisch verwerkt. Zie hiervoor ook hier.
 • in het info-veld kan aanvullende info verwerkt worden.

Door op ”Invoer” te klikken worden de gegevens vastgelegd. Hierna krijg je een nieuw leeg scherm en kun je een volgende boeking invoeren. Sluit het scherm door op Annuleren te klikken.