HL-11-14 Memoriaalboeking

Financiën: Memoriaalboeking

In het memoriaal worden incidentele boekingen gemaakt, zogenaamde memoriaalboekingen, die niet kunnen worden gemaakt in een ander dagboek, zoals het verkoopboek of het kasboek. Het gaat bij een memoriaalboeking dus om een journaalpost die niets te maken heeft met uitgaven, ontvangsten, inkoop of verkoop.

Een memoriaalboeking is in de meeste gevallen een boeking waar geen financiële transactie voor benodigd is. Denk bijvoorbeeld aan nog te betalen BTW-afdracht of andere belastingen .

Het memoriaal wordt vaak gebruikt bij de jaarafsluiting. Aan het eind van het jaar voer je bijvoorbeeld de afschrijvingen door, je boekt diverse overlopende posten af zoals vooruitbetaalde kosten en boekt vooruitbetaalde bedragen op voor bijvoorbeeld de vooruitbetaalde huur. Al deze boekingen komen in het memoriaal terecht.

HL-11-14-scherm1

Werkwijze

Kies eerst de grootboekrekening waar het betreffende bedrag opgeboekt of afgeschreven moet worden. Geef vervolgens het op te boeken bedrag (debet) of af te schrijven bedrag (credit) in.
Desgewenst kan je bij Info aanvullende informatie vermelden.

Klik op ”Invoer” om de boeking vast te leggen.