HL-11.04.1 Periode-overzicht

Financiën: Periode-overzicht

In dit scherm worden voor de getoonde periode een aantal bedragen berekend. Indien bij de opties is aangegeven dat overzichtschermen alleen over het lopende jaar getoond moeten worden, is de begindatum 1 januari van dit jaar. Zo niet, dan wordt de gehele gebruiksperiode getoond. In beide gevallen is de getoonde periode naar eigen inzicht aan te passen. De periode is naar eigen bevinden aan te passen.

Producten die vanwege marketingredenen uit de voorraad zijn gehaald (waaronder ook producten die gebruikt worden bij verzilvering van loyaliteitspunten), worden niet als kosten gezien, omdat er al tijdens de inkoop voor betaald is. Andere marketingkosten worden wel vermeld bij het hoofdstuk Kosten. De kosten van producten die uit de voorraad zijn gehaald omdat ze verlopen zijn, worden als aparte subcategorie van ‘Inkopen’ geteld.

Als er sprake is van ‘eigen gebruik’ en ‘giften’, dan ziet het HAP deze als een verkoop; de bedragen worden als inkomsten gezien