HL-11.03 Kas- en bankboekingen bekijken

Financiën: Kas- en bankboekingen bekijken

Kies vanuit het hoofdmenu Financiën en Kas- en bankboekingen bekijken. In het getoonde scherm worden voor de getoonde periode de financiële boekingen op een vereenvoudigde manier getoond.

Indien bij de opties is aangegeven dat overzichtschermen alleen over het lopende jaar getoond moeten worden, is de begindatum 1 januari van dit jaar. Zo niet, dan wordt de gehele gebruiksperiode getoond. In beide gevallen is de getoonde periode naar eigen inzicht aan te passen.

De volgorde van de getoonde boekingen is aflopend (de laatste staat bovenaan). Deze volgorde is aan te passen door op Boekingsnr, Datum, Type, excl. BTW of Notities te klikken.

D.m.v. de dropdownlijst▾kan er geselecteerd worden welke type boekingen of welke betaalwijze getoond worden. Indien het overzicht wordt geprint, wordt deze selectie aangehouden.

Door Alle details aan te vinken worden er aanvullende gegevens getoond.

  • Het type van een boeking kan aangepast worden door rechts ervan op de dropdownlijst ”Dropdown” te klikken en vervolgens een ander type te kiezen. Dit is niet voor alle types mogelijk (bv niet voor verkopen en inkopen).
  • Klik op ”Wissen” om de boeking te wissen. Dit is niet mogelijk wanneer het om een inkoop- of verkooporder gaat.
  • Klik op ”Printen” om het overzicht te printen. Hierbij wordt rekening gehouden met de gekozen periode, betaalwijze en type.
  • Sluit het scherm door op ”Checkmark” te klikken.

Zie Bijlage 1 voor het effect van de diverse handelingen op de financiële en voorraadsituatie.

Klik op Saldo controle om de bank- en kassaldi te controleren.