HL-11.03.1 Saldo-controle

Financiën: Saldo-controle

In dit scherm kan je snel nagaan of het bank- en kassaldo, zoals dat bekend is in het HAP, overeenkomt met de werkelijkheid.

HL-11-4-3-scherm1

Vul aan de linkerkant de saldi in van de bankrekeningen (het aantal getoonde velden is afhankelijk van wat bij de opties is aangegeven betreffende het aantal bankrekeningen dat in gebruik is).
Vul aan de rechterkant per muntsoort het aantal in wat in kas zit.

Indien het banksaldo of kassaldo in het HAP goed staat, kan je op de overeenkomstige Controle gedaan klikken. Op die manier zie je bij een volgende controle wanneer het saldo goed was. Bij het opsporen van een eventueel toekomstig verschil kan je je zoektocht beperken tot die datum.

! Dit overzicht geeft enkel informatie: een afwijkend saldo wordt hiermee niet gecorrigeerd. Dan kan eventueel wel met een financiële boeking.