HL-08 Leningen

Leningen

Om een juist beeld te hebben van de werkelijke voorraad (en als geheugensteuntje) is het belangrijk geleende en uitgeleende artikelen te administreren.

Zelfgeleend inboeken

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Leningen en Zelf geleend inboeken. Kies nu de productcategorie, het product en het aantal. Vermeld de persoon van wie je het artikel geleend hebt.

Klik op ”Checkmark” ter bevestiging.

Zelfgeleend retour

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Leningen en Zelf geleend retour om teruggave van zelf geleende producten te administreren. Kies het aantal retour gegeven artikelen in, en bevestig door op Boeking uitvoeren te klikken.

Uitgeleend inboeken

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Leningen en Uitgeleend inboeken. Kies nu de productcategorie, het product en het aantal. Vermeld de persoon aan wie je het artikel uitgeleend hebt.

Klik op ”Checkmark” ter bevestiging.

Uitgeleend retour

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Leningen en Uitgeleend retour om teruggave van uitgeleende producten te administreren. Kies het aantal retour gegeven artikelen in, en bevestig door op Boeking uitvoeren te klikken.

Overzicht

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Leningen en Overzicht om een overzicht te krijgen van alle geadministreerde leningen. Met behulp van het dropdownmenu ”Dropdown” kan er geselecteerd worden op de status.

Onderaan het scherm wordt vermeld wat er per saldo geleend en uitgeleend is. Hierbij wordt de inkoopwaarde berekend op basis van het actuele kortingspercentage voor inkopen.

Zie Bijlage 1 voor het effect van de diverse handelingen op de financiële en voorraadsituatie.