HL-07.2 Inkooporder bewerken

Inkooporders: Openstaande inkooporders bewerken

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Inkooporders en Openstaande inkooporders bewerken. Het volgende scherm verschijnt:

HL-7-2-scherm1

In dit scherm kan je nog producten toevoegen zolang de status ‘niet besteld’ is. Klik Product toevoegen (nr 10); er verschijnt dan een nieuw scherm. Kies hierin achtereenvolgens de productcategorie, het product, het aantal, en klik op Product toevoegen aan bestelling.

Om een inkooporder af te handelen, kan/moet het volgende gedaan worden:

1Geef indien van toepassing aan dat er betaald is. Er verschijnt een nieuw scherm. Zie de volgende hier voor uitleg hiervan.
2De inkooporder is voor eigen gebruik te printen door op de printknop te klikken.
3Geef aan dat de order besteld is (en daarmee in wezen niet meer zal veranderen).
4Je kan hier aangeven dat de order besteld is bij Herbalife.
5Hier kan je de datum ingeven dat een order afgehandeld is (qua betaling en/of levering). Als je hier niets invult, zal het systeem dat voor je doen zodra er geleverd én betaald is. Als je zelf een datum invult, zal die niet overschreven worden door het systeem.
Indien alle artikelen als geleverd worden geboekt, verschijnt t.b.v. de urenregistratie het volgende scherm:


Standaard wordt hier 90 minuten vermeld, met de eerste gebruiker (zie hier) als degene die aan deze order gewerkt heeft. Desgewenst kan dit aangepast worden voor deze order. Sluit dit scherm voor urenregistratie door op te klikken. Klik op geen urenboeking om voor deze inkooporder geen uren te boeken
6Met dit vinkje kan aangegeven worden dat alle artikelen geleverd zijn. Dit is in feite hetzelfde als punt 7, maar dan voor alle artikelen tegelijkertijd.
7Geef (na daadwerkelijke ontvangst en controle) per artikel ontvangen stuks aantal in. Dit kan alleen als de status ‘besteld’ is. Zie ook punt 6 voor een alternatieve werkwijze.
8Per artikel kan zonodig het bestelde aantal gewijzigd worden, ook naar 0. Dit kan alleen als de status ‘niet besteld’ is.
9Je kan eigen notities toevoegen, bijvoorbeeld het nummer wat Herbalife toekent aan de order.
10Door op de knop Producten toevoegen te klikken, kan je producten toevoegen, zolang de order niet besteld is en zolang er niets betaald is.