HL-07.1 Inkooporder aanmaken

Inkooporders: Nieuwe inkooporder aanmaken

Voor het geval dat bij de opties is ingesteld dat er met meerdere businesses wordt gewerkt (zie ook hier): inkooporders kunnen alleen gebruikt worden voor de Herbalife-business.

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Inkooporders en Nieuwe inkooporder invoeren.

Het systeem kijkt nu naar de situatie betreffende de voorraad, lopende inkooporders, lopende leningen en lopende verkooporders. Op basis van deze gegevens zal het systeem voorstellen een aantal artikelen in te kopen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de minimum voorraad per product (zie ook hier).

Het volgende scherm verschijnt:

HL-7-1-scherm1

De aantallen van de voorgestelde producten kunnen naar eigen inzicht worden aangepast, ook naar 0. Indien de gehele voorgestelde lijst gewist moet worden, klik dan op Lijst wissen. Indien gewenst kunnen extra artikelen toegevoegd worden door achtereenvolgens de productcategorie, het product en het aantal te kiezen. Door op Product toevoegen aan bestelling te klikken wordt dit product aan de lijst toegevoegd.

De totale prijs van de inkooporder is een verwachtte prijs. Voor bestellingen geplaatst bij Herbalife geldt dat het niet mogelijk is een exacte inkoopprijs te berekenen. Door diverse effecten (grootte, verzendwijze) zal de werkelijke prijs altijd anders zijn.

Bevestig de aanmaak van de nieuwe inkooporder door op Order aanmaken te klikken. Afhankelijk van totaal aantal volumepunten zal het HAP dan berekenen welke inkoopkorting toegepast wordt. Het effect op de verwachtte inkoopprijs is pas zichtbaar door ingevoerde inkooporders te bekijken (zie ook hier). Indien de kortingregels daartoe aanleiding geven zal het kortingspercentage, zoals dat in de opties is vastgelegd, aangepast worden.

Het HAP gaat direct verder met het scherm Inkooporders bewerken voor deze aangemaakte order (zie ook hier).