HL-06.7 Verkooporders: Goede klanten

Verkooporders: Goede klanten

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens op Verkooporders en Goede klanten om een overzicht te krijgen van goede klanten (dit overzicht is ook op te roepen door vanuit het hoofdmenu Klanten en Goede klanten te kiezen. Indien bij de opties is aangegeven dat overzichtschermen alleen over het lopende jaar getoond moeten worden, is de begindatum 1 januari van dit jaar. Zo niet, dan wordt de gehele gebruiksperiode getoond. In beide gevallen is de getoonde periode naar eigen inzicht aan te passen. De volgorde in het overzicht is standaard op Verkoopprijs; dit kan veranderd worden door op Klant, Orders, Producten of VP te klikken.

In dit scherm worden de producten die ‘verkocht’ zijn als verzilvering van loyaliteitspunten, niet meegeteld.