HL-06.6 Verkooporders: Goedlopende producten

Verkooporders: Goedlopende producten

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens op Verkooporders en Goedlopende producten om een overzicht te krijgen van goedlopende producten. Indien bij de opties is aangegeven dat overzichtschermen alleen over het lopende jaar getoond moeten worden, is de begindatum 1 januari van dit jaar. Zo niet, dan wordt de gehele gebruiksperiode getoond. In beide gevallen is de getoonde periode naar eigen inzicht aan te passen. De volgorde waarin de producten worden getoond is standaard op Aantal; dit kan veranderd worden op Product of op Verkoopprijs te klikken.

In dit scherm worden de producten die ‘verkocht’ zijn als verzilvering van loyaliteitspunten, niet meegeteld.