HL-06.2 Verkooporder bewerken

Verkooporders: Openstaande verkooporders bewerken

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Verkooporders en Openstaande verkooporders bewerken. Het volgende scherm verschijnt:

HL-6.2-scherm1
HL-6..2-Scherm1

In dit scherm worden alleen díe orders getoond, die nog openstaan: de levering en/of de betaling is nog niet afgerond.

In bovenstaand scherm kan je nog het volgende doen:

1Door hier op te klikken wordt de factuur als pdf-bestand geplaatst in een map naar keuze.
2Indien een geschikt mailprogramma geïnstalleerd is (zie ook hier), is deze knop zichtbaar. Door hier op te klikken wordt een mailtje aangemaakt met als bijlage de factuur in pdf-formaat. Zie ook hier voor het mailen via Gmail.
3De factuur kan geprint worden.
4Een adreslabel kan geprint worden. Zie hier voor extra informatie hierover.
5Voor eigen gebruik/administratie kan de verkooporder geprint worden.
6Geef indien van toepassing aan dat er betaald is. Het volgende scherm verschijnt dan:


Hierin zijn drie gedeeltes opgenomen:
- Volledige betaling. Indien dit het geval is, geef aan of er per bank of cash betaald is. Klik op de bijbehorende ”Checkmark” om de betaling te bevestigen.
- Gedeeltelijke/gesplitste betaling. Indien een verkoop gedeeltelijk wordt betaald, kan je deze optie gebruiken. Ook wanneer de betaling zowel per bank als cash wordt gedaan, kan je hier gebruik van maken. Vul het nú ontvangen bedrag in, en klik op de bijbehorende ”Checkmark” om de betaling te bevestigen.
- Terugdraaien van betaling. Indien de order (gedeeltelijk) is betaald, kan de betalingsboeking worden teruggedraaid. Dat kan alleen voor het volledige bedrag wat al ontvangen is. Klik op de bijbehorende ”Checkmark” om de terugbetaling te bevestigen.

Indien gewenst kan de boekingsdatum aangepast worden.
Indien bij de opties is aangegeven dat er meerdere bankrekeningen in gebruik zijn, kan de van toepassing zijnde rekening geselecteerd worden.

Je kan bovenaan aangeven of er betaalkosten voor jezelf gemoeid zijn bij deze betaling. Dat zijn afhandelingskosten bij diensten als i-Zettle of Adyen. Het gaat hier niet om kosten die je doorberekent aan je klant.
Deze kosten worden dan apart geboekt in het HAP (als bankkosten); de inkomsten van deze verkooporder worden dan overeenkomstig aangepast.

Klik op Annuleren om geen betalingsboeking uit te voeren.
7Je kan nog producten toevoegen zolang de status ‘niet betaald’ is. Klik op Product toevoegen; er verschijnt dan een nieuw scherm. Kies hierin achtereenvolgens de productcategorie, het product, het aantal, en klik op Product toevoegen aan bestelling.
Deze knop is alleen beschikbaar is er nog helemaals niets geleverd en betaald is.
8Met dit vinkje kan aangegeven worden dat alle artikelen geleverd zijn. Dit is in feite hetzelfde als punt 13, maar dan voor alle artikelen tegelijkertijd.

Indien alle artikelen als geleverd worden geboekt, verschijnt t.b.v. de urenregistratie het volgende scherm:


Standaard wordt hier 30 minuten vermeld, met de eerste gebruiker (zie hier) als degene die aan deze order gewerkt heeft. Desgewenst kan dit aangepast worden voor deze order. Sluit dit scherm voor urenregistratie door op ”Checkmark” te klikken. Klik op geen urenboeking om geen uren te boeken op deze verkooporder.
Dit vinkje is allen te gebruiken als er nog helemaal niets geleverd was.
9Geef indien gewenst een extra korting (buiten de officiële kortingsregels) in. Je kan een vast bedrag invullen (bv €5.00) of de korting een percentage laten zijn van de bruto-prijs. Klik voor het laatste op % en geef het percentage in.
10Geef indien gewenst het bedrag voor verzendkosten in als deze kosten doorberekend moeten worden aan de klant. De kosten worden op de factuur vermeld.
! Voor verzendkosten geldt dat er BTW afgedragen moet worden. Dat betekent dat als je €5,50 aan verzendkosten vermeldt, je daar maar €5,05 aan overhoud (bij 9% BTW tarief).
11Desgewenst kan de aanmaakdatum gewijzigd worden.
12De leverdatum wordt automatisch ingevuld wanneer alle artikelen als geleverd zijn gekenmerkt. De leverdatum wordt gebruikt bij het opstellen van het BTW-overzicht (zie hier).
13De factuurdatum wordt automatisch ingevuld als de factuur geprint wordt. Desgewenst kan je hier zelf een andere datum invullen (bv een datum in de toekomst).
14Indien dat bij de opties is ingesteld (zie hier), kan hier de business gekozen worden die van toepassing is.
15Geef per artikel aan hoeveel er geleverd is. Zie ook punt 8 om voor alle artikelen tegelijkertijd aan te geven dat alles geleverd is.
16Per order en per artikel kan de bestelde hoeveelheid aangepast worden, ook naar 0. Indien de hoeveelheid 0 is, wordt dat artikel niet op de factuur vermeld.
Bij veranderingen geldt dat de verkoopkorting, zoals die tijdens het opvoeren van de order berekend is, niet opnieuw berekend wordt. Indien dat wel gewenst is, moet de order geannuleerd en opnieuw ingeven worden.
17Indien er op deze order nog niets geleverd en er nog niets betaald is, kan de prijs per artikelregel nog aangepast worden.
18Geef hier je eigen notities in. Deze verschijnen niet op de factuur.
19Geef hier een toevoeging voor de factuur in.