HL-06.2.1 Factuur mailen met Gmail

Verkooporders: Factuur mailen met Gmail

Indien bij de opties (zie hier) is aangegeven dat Gmail het mailprogramma is, zal het volgende scherm verschijnen indien er in het scherm Verkooporders bewerken op de mailknop is geklikt:

HL-6-2-1-scherm1

Indien nog nooit eerder gebruikt, moet in de bovenste helft de gebruikergegevens worden ingevuld. In de onderste helft kan je het mailtje desgewenst aanpassen/aanvullen.

Het mailen via Gmail op deze manier kan alleen als in je Google Account een bepaalde instelling goed staat. Die instelling geeft aan of je vanuit een ander programma (zoals het HAP) mails kan versturen. Ga daarvoor naar deze pagina.

Zoek dan de volgende instelling:

HL-6-2-1-scherm2

Deze moet op 'Aan' staan. Uiteraard geldt voor het HAP dat dit veilig is, en absoluut geen virussen o.i.d. bevat. Na het aanpassen naar 'Aan' krijg je waarschijnlijk een mail met de vraag dit te bevestigen.

Als het verzenden van de mail niet lukt, zullen er twee pogingen worden ondernomen om het op een andere manier te proberen (ander servernummer). Als dat ook niet lukt, komt er een melding dat het verzenden echt niet lukt. Kies in dat geval bij Opties een ander mailprogramma.

Het kan voorkomen dat Gmail zelf met een waarschuwing/vraag komt of je op deze manier mails wilt versturen. Als dat het geval is, kan pas na positieve beantwoording deze functie gebruikt worden.

In verband met de tweestapsverificatie van Google (en Gmail) kan het nodig zijn een apart wachtwoord aan te maken voor het mailen vanuit het HAP. Ga daarvoor naar deze pagina.