HL-06.1 Verkooporder aanmaken

Verkooporders: Nieuwe verkooporder aanmaken

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Verkooporders en Nieuwe verkooporder invoeren.

HL-6.1-Scherm1

1Selecteer de klant. Dit kan door het dropdownmenu ▾, of door direct een deel van de voornaam of achternaam in te tikken. Indien het een klant in het buitenland betreft, komt er een schermpje met de vraag om wat voor type levering het gaat. Maak hier de juiste keuze. Klik zonodig op Help om uitleg hierover te krijgen.
2Je kan ook eerst een nieuwe klant invoeren door op de knop Nieuwe klant te klikken.
3Pas zonodig de invoerdatum aan. Indien in de gekozen factuurnummering (zie hier) het jaar en/of de maand voorkomt, dan zal de jaar- en maandaanduiding gebaseerd worden op deze invoerdatum.
4Indien dat bij de opties is ingesteld (zie hier), kan hier de business gekozen worden die van toepassing is.
5Kies de productcategorie
6 of 7Kies het product. Bij het veld productnaam kan elk deel van de productomschrijving ingevuld worden om het betreffende product te zoeken.
8Kies het aantal
Als alternatief voor de 3 voorgaande stappen, kan ook direct het productnummer bij 4 ingetikt worden. Een ander alternatief is om in het onderste witte brede veld aan de rechterkant de beginletters van de productnaam in te tikken.
9Bevestig met Product toevoegen aan bestelling.
10Het aantal van een ingegeven artikel kan aangepast worden.
Voer zo alle producten op. Wanneer alle producten opgevoerd zijn, kan je de verkooporder bevestigen met Invoer afsluiten (nr 11).
Het HAP gaat direct verder met het scherm Verkooporders bewerken voor deze aangemaakte order zie hier.

Onderaan het scherm is de volgende informatie te zien:
ADe bruto-verkoopprijs; hierin is eventuele korting nog niet berekend. De korting wordt pas berekend wanneer de invoer beëindigd wordt.
BHet aantal loyaliteitspunten van deze order (alleen zichtbaar indien de betreffende klant meedoet in het loyaliteitsprogramma)
CHet aantal volumepunten van deze order
DHet tegoed aan loyaliteitspunten van deze klant (deze order is nog niet meegerekend). Dit is alleen zichtbaar indien de betreffende klant meedoet in het loyaliteitsprogramma.
EHet aantal volumepunten in vorige maand
FHet aantal volumepunten in de lopende maand