HL-05.8 10-klanten formulier

Klanten: 10-klanten formulier

Dit scherm kan gebruikt worden voor de opgave voor het Herbalife 10-klantenformulier. Het getoonde bedrag is het totaalbedrag van verkopen in de vorige maand. De leverdatum van de artikelen geldt voor de tijdsindeling. Het bedrag is inclusief BTW; verzendkosten en vaste kortingen worden niet meegerekend. Eigen gebruik (geboekt via Voorraden > Voorraadboek eigen gebruik) wordt niet meegenomen.

Door middel van selectie van maand en jaar kan het totaal van de gewenste maand getoond worden.

Indien bij de opties (zie hier) is ingegeven dat dit scherm bij het opstarten getoond wordt, zal dat aan het begin van elke maand gedaan worden, totdat op de knop Gedaan is geklikt. Zolang op Uitstellen wordt geklikt, zal bij de volgende keer dat het HAP wordt opgestart dit scherm opnieuw getoond worden.