HL-05.6 Goede klanten

Klanten: Goede klanten

Kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens op Klanten en Goede klanten om een overzicht te krijgen van goede klanten. Indien bij de opties (zie hier) is aangegeven dat overzichtschermen alleen over het lopende jaar getoond moeten worden, is de begindatum 1 januari van dit jaar. Zo niet, dan wordt de gehele gebruiksperiode getoond. In beide gevallen is de getoonde periode naar eigen inzicht aan te passen. De volgorde in het overzicht is standaard op Verkoopprijs; dit kan veranderd worden door op Klant, Orders, Producten of VP te klikken.

In dit scherm worden de producten die ‘verkocht’ zijn als verzilvering van loyaliteitspunten, niet meegeteld.