HL-05.2 Klanten invoeren

Klanten: Nieuwe klant invoeren

Klanten kunnen handmatig of via een Excel-sheet ingevoerd worden.

Klanten handmatig invoeren

Op het moment van installatie, ben je zelf als gebruiker van het HAP al als klant ingevoerd (klantnummer 1). Controleer deze gegevens door vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens op Klanten en Klantgegevens te klikken.

Het programma is zo ingericht dat de gegevens van de eerste klant aangezien worden als de gegevens van de gebruiker. Verschillende velden worden gebruikt bij het hoofd van de verkoopfacturen. Alle velden kunnen naar eigen inzicht aangepast worden, behalve de voornaam en de achternaam van de eerste klant. In geval dat de voor- of achternaam wel veranderd moet worden, stuur dan een mailtje naar info@kb-support.nl.

Het invoeren van nieuwe klanten kan als volgt gedaan worden: kies vanuit het hoofdmenu achtereenvolgens Klanten en Nieuwe klant invoeren.

Vul nu alle relevante gegevens in:

HL-4.3-Scherm1

De klantstatus wordt automatisch ‘klant’. Indien een klant door eerdere aankopen een hogere status heeft, kan dit worden aangegeven.
Hierbij geldt dat een ‘Member’ minimaal 25% korting krijgt, en een ‘Senior Consultant’ minimaal 30% korting.
N.B.: voor toekomstige aankopen geldt dat het systeem nagaat of de klantstatus veranderd moet worden. Die hoef je dus niet zelf aan te passen.
De velden ‘Voornaam’ en ‘Achternaam’ moeten minimaal ingevuld zijn om de nieuwe klant te kunnen invoeren.
Bevestig door op  te klikken.
Voer op deze manier alle (bestaande) klanten in.

Klanten inlezen vanuit Exel

Klanten kunnen ook vanuit een Excel-sheet worden ingelezen. Dat is bijvoorbeeld handig als veel klanten vanuit een ander pakket overgebracht moeten worden.

De volgende gegevens kunnen ingelezen worden: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, postcode, plaats, telefoon1, telefoon2, email en geboortedatum. Van deze gegevens zijn alleen voornaam en achternaam verplichte velden.

De werkwijze bestaat uit drie delen:

Excel-sheet openen: Het Excel-bestand wat bij het HAP hoort, wordt geopend. Kopieer hier alle relevante gegevens in.

Gegevens controleren: Het HAP controleert of overal voornaam en achternaam zijn ingevuld, ingevulde geboortedatums juist zijn, en of klanten niet al in het HAP voorkomen.

Gegevens inlezen: alle klanten in de Excel-sheet worden in het HAP ingelezen. Al deze klanten krijgen dan een nummer wat door het HAP wordt toegekend.

Indien bij de opties is ingesteld dat er met meerdere businesses wordt gewerkt (zie hier), zullen deze klanten als Herbalife-klant worden gezien.

Via Klanten en Klantgegevens (zie hier) kunnen overige gegevens aangevuld of bewerkt worden.

Verder lezen: