HL-05.1 Klantgegevens

Klanten: Klantgegevens

Kies achtereenvolgens Klanten en Klantgegevens om de klantgegevens van bestaande klanten te bekijken of te veranderen. De gegevens staan verdeeld over drie tabjes: Klantgegevens, Historie en Familiegegevens


Tabje klantgegevens

Alle gegevens kunnen naar eigen inzicht aangepast worden.

  • De invulling bij Std kortingspercentage wordt gebruikt bij aanmaak van een verkooporder. Dat percentage kan dan nog aangepast worden. Dit veld is alleen zichtbaar bij ‘gewone’ klanten.
  • Wanneer een emailadres is ingevuld, kan hierop worden geklikt. Er wordt dan een mail aangemaakt gericht aan die persoon.
  • De klantstatus geeft aan of het een ‘gewone’ klant betreft, een Member of zelfs meer. Wanneer op grond van een verkooporder een klant ‘promoveert’, dan past het systeem de klantstatus automatisch aan.
  • Bij het maken van verkooporders worden inactieve klanten niet getooond
  • Een klant kan alleen deelnemen aan het loyaliteitsprogramma als de status ‘klant’ is.
  • Indien de recentste verkooporder van de betreffende klant meer dan 7 jaar geleden is, of indien er meet-en weeggegevens van die klant ingevoerd zijn, dan is er een knop Klant anoniem maken. Als daar op geklikt wordt, zullen alle persoonsgegevens van die klant gewist worden. Dat geldt niet alleen voor NAW-gegevens, maar ook eventueel eerder ingevoerde meet- en weeggegevens. Het klantnummer zelf blijft wel bestaan.
HL-5.1-Scherm1

Met behulp van het keuzerondje ⦿ž kan de volgorde gekozen worden: klantnummer of achternaam.
Met behulp van het keuzerondje ž⦿ kan gefilterd worden op actieve, niet-actieve en alle klanten.

Door een (deel van een) achternaam in te vullen in het zoekvak, en op enter te drukken, of op  te klikken, kan er gezocht worden naar een klant met die naam.

Door op Adreslabel printen te klikken, verschijnt het volgende scherm:

HL-5.1-Scherm2

Kies zonodig het juiste soort etikettenvel. Hierbij wordt uitgegaan van een A4-tje, waarbij er géén randen zijn, en geen ruimte tussen de etiketten.

Kies vervolgens welk etiket gebruikt moet worden, en klik op de printknop. Er verschijnt dan nog een melding dat het vel op de juiste manier in de printer moet worden gelegd. Na bevestiging wordt het adres van de geselecteerde klant geprint op het geselecteerde etiket.

Door een technische beperking wordt de onderste rij etiketten van elk vel niet gebruikt. Draai hiervoor het stickervel ondersteboven.


Tabje Historie

HL-5.1-Scherm3

In dit scherm kan je noteren wat de oorsprong van de klant is. Ook zie je een aantal data, het aantal orders en de laatste order van deze klant. Klik op Orders bekijken om de verkooporders van deze klant te bekijken.


Tabje Familie

Vul naar eigen inzicht relevante gegevens in. Indien rechts het vakje wordt aangevinkt, zal de betreffende verjaardag getoond worden in het scherm met jarige klanten/familieleden.

HL-5.1-Scherm4