HL-04.2 Terugwerkende kracht

HAP klaarmaken voor gebruik: Terugwerkende kracht

Het kan voorkomen dat je graag wilt dat het HAP wordt gevuld met terugwerkende kracht (bv tot begin van het jaar). Dus alsnog verkopen, inkopen en kosten invullen die al vóór ingebruikname van het HAP gedaan zijn.

Dit is mogelijk maar is dan moet wel telkens de juiste boekingsdatum gehanteerd worden. Voor verkooporders zijn dat 4 datums per order, voor inkooporders zijn dat er 3.

Let ook op het volgende:
Om een correct (financieel) beeld te krijgen, dienen deze verkoop- en inkooporders volledig geboekt te worden via de normale wijze (zoals beschreven in hier en hier). Gebruik hiervoor niet de Financiële boeking!

Al met al is deze werkwijze gevoelig voor fouten, en kan dus een verkeerd beeld opleveren bij de diverse overzichten. Let dus erg goed op bij dergelijke boekingen. Verkeerd ingevoerde data kunnen meestal niet gecorrigeerd worden!

Mocht je gegevens met terugwerkende kracht willen invullen, dan dient de volgende volgorde gevolgd te worden:

  • invoer van klanten (zie hier)
  • invoer/afhandeling van alle verkooporders (zie hier)
  • invoer/afhandeling van alle inkooporders (zie hier)
  • invoer van alle andere financiën, dus niet gerelateerd aan verkoop of inkoop (zie hier)
  • invoer (voor zover van toepassing) van alle uitstaande leningen (zie hier)
  • correctie van de voorraad (zie hier)
  • correctie van de financiën (zie hier)

 

Verder lezen: