HL-04.1 Opties

HAP klaarmaken voor gebruik: Opties

Bij het eerste gebruik zal het HAP vragen een aantal opties in te vullen. Na klikken op OK verschijnt het volgende scherm:

HL-4.1-Scherm1

Hier kunnen de belangrijkste opties ingevuld worden. Als alle opties doorlopen zijn, kan het invullen worden afgesloten door op de knop Gereed te klikken (onderaan het scherm). Alle opties zijn naderhand nog aan te passen door vanuit het hoofdmenu Opties te kiezen.

 • Kortingspercentage voor inkopen: geef hier je eigen actuele korting in.
 • Factuurnummering: Geef hier aan hoe de nummering van verkooporders en facturen er uit moet zien. Ook kan er aangegeven worden wat het nummer moet zijn van de eerste factuur.
 • Toevoeging aan naam in de factuurheader: Vul hier de tekst in die op de factuur wordt toegevoegd aan de naam bv ‘Onafhankelijk Herbalife Member’
 • Emailadres en website-adres in de factuurheader: Vul hier deze gegevens in zoals die op het verkoopfactuurhoofd moeten verschijnen
 • Banknummer in de factuurheader: Vul hier deze gegevens in zoals die op het verkoopfactuurhoofd moeten verschijnen
 • KvK- en/of BTW-nummer in de factuurheader: Vul hier het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel en/of het BTW-nummer in, zoals die op het verkoopfactuurhoofd moeten verschijnen
 • Factuurfooter: Vul hier de gegevens in zoals die onderaan op de verkoopfactuur moeten verschijnen (bv ‘Betaling binnen 14 dagen onder vermelding van het ordernummer’).
 • Factuur lay-out: Kies hier de gewenste lay-out voor de factuur door het betreffende keuzerondje žte selecteren. Klik op Voorbeelden om de mogelijkheden te bekijken. Je kunt hier alle lay-outs bekijken, dus niet alleen de lay-out die je hebt geselecteerd.
  In principe zijn er 5 verschillende facturen, telkens in twee uitvoeringen. De eerste (a) bevat alleen samenvattende BTW-gegevens. De tweede (b) bevat gedetailleerdere BTW-gegevens, en voldoet aan de eisen die de Belastingdienst stelt. Ongeacht de keuze, zal bij verkoop aan downline altijd de tweede (b) variant gebruikt worden. Bij verkoop aan “gewone” klanten zal (indien hier geselecteerd) de a-variant gebruikt worden.
  Lay-outs 5 en 6 zijn ontworpen om je eigen logo in te voegen. Klik op Bladeren het juiste afbeeldingbestand toe te voegen. Dit bestand moet een jpg, bmp of gif-bestand zijn. De knop Bladeren is alleen zichtbaar indien lay-out 5 of 6 is gekozen.
 • Bij opstarten openstaande facturen tonen: Bij het opstarten kan een scherm getoond worden van alle openstaande verkoopfacturen. Je dient hier de periode in te vullen na hoeveel dagen dat een factuur openstaat, getoond wordt. Indien je dit scherm bij het opstarten niet wilt zien, moet je hier een hoge waarde invullen, bijvoorbeeld 999.
 • Bij opstarten jarige klanten tonen: Geef hier aan of, en zo ja hoe lang van te voren, de verjaardag van klanten wordt getoond bij het opstarten van het HAP. Indien dit scherm wordt getoond, wordt de verjaardag van alle klanten getoond.
 • 10-klanten formulier: Kies hier Ja indien aan het begin van elke maand het scherm voor de opgave van het Herbalife 10-klanten getoond moet worden (zie ook hier). Dit scherm wordt telkens bij het opstarten getoond zolang op Uitstellen is geklikt. Wanneer op Gedaan is geklikt, zal dit scherm in de lopende maand niet meer getoond worden.
 • Schermkleuren: Geef hier aan welke kleur de diverse schermen moeten hebben.
 • Urenregistratie: Geef hier of je gebruik wilt maken van de urenregistratie. Indien hier voor gekozen wordt, vul dan de namen in van de twee voornaamste gebruikers van het HAP. Wanneer een verkooporder of een inkooporder afgesloten wordt, zal het HAP automatisch vragen om de uren die met die order gemoeid is te boeken. Zie ook hier.

 

Aanvullende opties
Naast bovengenoemde opties kan het nuttig zijn om andere opties in te stellen. Kies daarvoor vanuit het hoofdmenu Opties. Verdeeld over verschillende tabbladen kunnen diverse instellingen aangepast worden (zie ook hier voor een uitgebreide toelichting).
Met name bij Journaalposten en Uren kan je naar eigen inzicht posten toevoegen.

 

Verder lezen: