HL-01 Algemeen

Algemene tips en aanwijzingen

 • Als een schermknop 'uitgeschakeld' is (de knoptekst is dan grijs), betekent dit dat die functie niet van toepassing kan zijn, òf dat nog niet alle benodigde gegevens in een scherm ingevuld zijn.
 • Sommige velden kunnen bewerkt worden en sommige niet. Over het algemeen geldt dat alleen velden met een witte achtergrond bewerkt kunnen worden.
 • Indien velden leeg lijken maar niet zijn, kan je de inhoud zichtbaar maken door er met de muisaanwijzer overheen te bewegen.
 • Voor alle directe printopdrachten geldt dat er naar de standaardprinter, met de standaardinstellingen, wordt geprint. Zie ook hier (printwijze).
 • Wanneer een product geselecteerd moet worden in bv een verkooporder of een inkooporder, kan dit door eerst de productcategorie te kiezen, gevolgd door het kiezen van het product in die categorie. Hierbij wordt dezelfde indeling gehanteerd als in het officiële Herbalife productenboekje. Indien gewenst kan het productnummer ook direct ingetikt worden. In dat geval werkt de dropdown-list niet.
  Het is ook mogelijk een deel van de productnaam in te vullen in het veld waar “Zoeken…” staat.
 • Voor HMP’s geldt dat deze gedeeltelijk onder het lage BTW-tarief vallen, en gedeeltelijk onder het hoge BTW-tarief. Indien er bij een verkoop- of inkooporder een HMP-product geselecteerd wordt, dan komt er direct automatisch een tweede product bij te staan. Het eerste product betreft dan het gedeelte tegen laag BTW-tarief, het tweede betreft het gedeelte tegen hoog BTW-tarief.
 • Een aantal artikelen worden over het algemeen als set ingekocht bij Herbalife. Een voorbeeld hiervan is artikel 8151: een set van 5 shakebekers. Een ander voorbeeld is het verkopen van de Proteïne-repen per stuk. Om deze inkoop/verkoop per stuk mogelijk te maken, zijn er voor deze artikelen speciale producten toegevoegd aan de productenlijst in het HAP. Deze artikelen staan dus niet in de officiële Herbalife productengids (en zijn daar dus ook niet bestellen), en zijn te herkennen aan het artikelnummer dat met ‘PB’ begint.
 • Wanneer producten voor eigen gebruik of gift afgeboekt worden, wordt dit als een ‘verkoop’ tegen inkoopprijs van de Herbalife Member aan de privé-persoon gezien (zie ook hier). Zie hier voor de financiële aspecten hiervan.
 • Een aantal overzichten in het HAP kan naar een Excelbestand overgebracht worden. Voorwaarde is wel dat Excel geïnstalleerd is. Zo niet, dan zal de uitvoer naar een CSV-bestand zijn. De bestanden kunnen naar eigen inzicht gebruikt, aangepast en gewist worden, maar veranderingen zullen niet in het HAP zelf terecht komen.
 • Het HAP maakt automatisch periodiek een backup (zie ook hier). Daarnaast wordt aanbevolen om zeer regelmatig een externe back-up te maken en die goed te bewaren. Het HAP-databestand staat niet on-line en wordt niet (al dan niet automatisch) bij KB-Support geplaatst of gekopieerd.
 • Verander de data in het databestand niet handmatig. Door de structuur en de verwevenheid van gegevens kan dit tot grote (zichtbare en onzichtbare) problemen leiden!
 • Het HAP is geschreven voor Herbalife Members in Nederland, volgens de Nederlandse prijslijst. Het HAP is niet ontwikkeld en getest voor gebruik in andere landen.
 • Algemene knoppen en commando's:

De nieuwe of gewijzigde gegevens vastleggen; het scherm wordt geslotenGegevens wissen
De gegevens of het scherm printenDe gegevens in een pdf-bestand opslaan
Naar vorig record gaanNaar volgend record gaan
Naar eerste record gaanNaar laatste record gaan
De gegevens naar een Excel-bestand uitvoerenDe gegevens naar een Word-bestand uitvoeren
Een datum kiezen