HL-11-14 Memoriaalboeking

Financiën: Memoriaalboeking In het memoriaal worden incidentele boekingen gemaakt, zogenaamde memoriaalboekingen, die niet kunnen worden gemaakt in een ander dagboek, zoals het […]

HL-11.13 Saldo-controle & correctie

Financiën: Saldo-controle & correctie Het is verstandig om af en toe de financiën te controleren en zonodig te corrigeren, met name aan […]

HL-12.5 Voorraadtelling & correctie

Voorraden: Voorraadcontrole & correctie Het is verstandig om af en toe je voorraad te tellen en zonodig te corrigeren, met name aan […]

HL-15.0 Extra facturen

Extra facturen In het HAP kan je ‘extra facturen’ maken: Extra facturen, buiten reguliere verkooporders om. Te denken valt aan het doorbelasten […]

HL-Bijlage 3

Bijlage 3: Uitleg loyaliteitsprogramma Om vaste klanten extra te kunnen belonen, is door Herbalife een loyaliteitsprogramma in het leven geroepen. De spelregels […]

HL-Bijlage 2

Bijlage 2: Verkoopkortingen Het HAP volgt volledig de officiële kortingregels. Ná invoer van de producten van een inkoop- of verkooporder, wordt de […]

HL-Bijlage 1

Bijlage 1 In dit document is het effect te zien van diverse handelingen op financiële en voorraadsituatie.

HL-20.1 Productenlijst

Updates: Productenlijst Het up-to-date houden van de productenlijst kan op twee manieren. Indien er een wijziging in het productenpakket is, wordt deze […]

HL-20.2 Programma

Updates: Programma Om diverse redenen kan er een update van het HAP-programma verschijnen: verbeteren/vereenvoudigen van de werkwijze toevoeging functionaliteiten oplossen van bugs […]

HL-20 Updates

Updates Wanneer er een nieuwe versie van het programma of de productenlijst is, komt daar een melding van bij het opstarten, en […]